Samferdselsutvalet 4. desember

4/12 2019 10:30 - 15:30
Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
SA-78/19KS 1 rapport Rovdefjordsambandet
SA-79/19Sula Rutelag AS - søknad om drift av flybuss til/frå Ålesund lufthamn Vigra
SA-80/19Ålesund Turvogn Service AS - søknad på ruteløyve for drift av flybuss til/frå Ålesund lufthavn Vigra
SA-81/19Vy Buss AS søknad om drift av flybuss til/frå Ålesund lufthavn Vigra
SA-82/19Forenkla takst- og sonestruktur i Møre og Romsdal - nytt billettsystem
SA-83/19Takstsak 2020 - Endring av takstar for buss, hurtigbåt og ferjer med verknad frå 1. januar 2020
SA-84/19Internasjonalt arbeid og deltaking i Nordisk Transportpolitiske Nettverk og transportgruppa i Nordsjøkommisjonen
SA-85/19Videre utgreing av nytt ferjesamband Kjørsvikbugen - Laksåvika

 

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-26/19Feil i berekningsgrunnlag for kompensasjon knytt til iverksetjing av tunnelsikkerheitsforskrifta
RS-27/19Fylkesvegferjer - Kostnader og finansiering knytt til miljøferjer - erfaringar og forslag til tiltak
RS-28/19Orientering - Rapport om Energistasjonar
RS-29/19Statsbudsjettet 2020 – Ettersending etter høyringsmøte i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen
RS-30/19Svar på oppfølging av forskrift om sivil transportberedskap

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her