Samferdselsutvalet 4. mars

4/03 2020 10:30 - 15:37
Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Orienteringar:

  • Alternative ferjekaier, Kristiansund og Nordmøre havn - ved Jan Olav Bjerkestrand og Geir Kjønnøy 
  • Riksvegferje Molde – Vestnes v/Victor Størdal, Statens vegvesen
  • Kollektivprosjektet Kristiansund v/Frode Kvalheim, samferdselsavdelinga
  • Kollektivprosjektet Volda/Ørsta v/Per Ivar Lied, Asbjørn Moltudal, Johann Roppen

Saker til behandling:

SA-8/20

Rutereduksjon for buss 2020

SA-9/20

Ruteendringsprosessen 2020

SA-10/20

Søknad om delfinansiering av framhaldande drift av samfunnsbåt/ambulansebåt i Sande kommune

SA-11/20

Geiranger Fjordservice AS - Søknad om forlenging av løyveperiode for båtrute mellom Ålesund og Geiranger

SA-12/20

Grapa Buss AS - Søknad om løyve for persontransport med motorvogn i rute i Geiranger og Ålesund

SA-13/20

Hop On AS - søknad om løyve for persontransport med motorvogn i rute i Ålesund

SA-14/20

Statlege overføringar til fylkesvegferjedrifta - alternativ for justering av takst på ferje

SA-15/20

Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt

SA-16/20

Smartere transport - Årsrapport 2019

SA-17/20

Takstsak 2020 - Innføring av om bord tillegg ved kontantsal av enkeltbillett på bussar og hurtigbåtar

SA-18/20

Skredsikring av fylkesvegar i Møre og Romsdal

SA-19/20

Avgjerslepunkt B1 Konseptval - Kjerringsundet

SA-20/20

Sande Fastlandssamband - status i prosjektet

SA-21/20

Nerlandsøybrua - Orientering om status

SA-22/20

Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser

SA-23/20

Prioritering av tiltak for holdningsskapande trafikktryggingsarbeid

SA-24/20Prinsipp for toalett langs fylkesveg


Du finn møtepapira og fullstendig innkalling i møtekalenderen