Ungdomspanelet 9.-11.desember

9/12 2019 12:00 - 10/12 12:00
Scandic Alexandra Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
UP-39/19Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal
UP-40/19Takstsak 2020 - Endring av takstar for buss, hurtigbåt og ferjer med verknad frå 1. januar 2020
UP-41/19Forenkla takst- og sonestruktur i Møre og Romsdal - nytt billettsystem
UP-42/19Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport
UP-43/19Fordeling av ungdomsmidlane 2019 - 2. tildeling

Du finn fullstendig møteinnkalling med saksframlegg her

Kontakt