Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 21. september

21/09 2020 09:00 - 10:15
Fylkeshuset Molde, rom 102
Skriv ut

Orientering: K1802 Ørsta vgs – status byggeprogram

Saker til behandling:

UBV 18/20         Møteplan for utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2021             

UBV 19/20         K752 Fræna vgs. Marine fag - Strategiplan         

UBV 20/20         K2003 Volda vgs - TPO-base, strategiplan

RS 4/20               Budsjettoppfølging 2.  tertialrapport 2020

UBV 21/20         K2003 Talevarsling – prosjektplan Ikkje offentleg: Offl §13, Fvl §13

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet