Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 25. august

25/08 2020 10:30 - 15:30
Fylkeshuset i Molde, rom 700
Skriv ut

Saker til behandling:

UBV 13/20          Orientering om Nordvesthallen

UBV 14/20          Orientering om status Nordøyvegen august 2020

UBV 15/20          Orientering om status byggeprosjekt på veg, inkl. Korsmyra - Indreeide, august 2020

UBV 16/20          Nordøyvegprosjektet - bruk av overskotsmasse

UBV 17/20          Byggeprosjekt - Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya ferjekaier

 

RS 3/20                 Budsjettoppfølging 1. halvår 2020

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet