Utdannings- og kompetanseutvalet 11. juni

11/06 2020 10:30 - 15:30
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

Orientering:

- Status i dei vidaregåande skolane i forhold til korona-situasjonen

Saksnr          Innhald

UDK 15/20    Korleis fylkeskommunen kan kompensere for eventuelle bortfall av læreplassar som følgje av situasjonen                                       med Covid-19
UDK 16/20    Læringsmiljø i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune
UDK 17/20    IKTplan ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune
UDK 18/20    K2001 Volda vgs - TPO-base, byggeprogram
UDK 19/20    K752 Fræna vgs – marine fag, revidert byggeprogram

RS 12/20       Innhenting av standpunktkarakterar og eksamensmerknad våren 2020
RS 13/20       Rundskriv om læremiddel 2020/21
RS 14/20       Budsjettoppfølging - utdannings- og kompetanseutvalet
RS 15/20       Jenter i elektrofag - sluttstatus
    
Godkjenning av protokoll
 

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.