Utdannings- og kompetanseutvalet 11. november

11/11 2019 10:30 - 15:30
Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
UDK-7/19Høyring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk statsborgerskap (statsborgarloven)
UDK-8/19Høyring av endringar i opplæringslova. Lovfesting av tilbod om karriererettleiing i fylkeskommunen
UDK-9/19K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering
UDK-10/19Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal
UDK-11/19Overordna utviklingsplan bygg og eigedom (saka blir ettersendt)
UDK-12/19Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting
UDK-13/19Skolebruksplan 2020-2022
UDK-14/19Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå - Utdanning
UDK-15/19Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-3/19Budsjettoppfølging - utdanningsutvalet

 

 

Du finn fullstendig møteinnkalling med saksframlegg her