Utdannings- og kompetanseutvalet 19. mars

19/03 2020 10:30 - 15:30
Digitalt møte via videokonferanse
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
UDK-5/20Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2020/2021
UDK-6/20Orientering om varselknappen mot mobbing
UDK-7/20Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-4/20Internasjonalt arbeid - årsrapport 2019
RS-5/20Detaljbudsjett for utdannings- og kompetanseutvalet 2020

 

Møteinnkalling med saksframlegg finn du i politisk møtekalender