Utdannings- og kompetanseutvalet 24.oktober

24/10 2019 12:30 - 17:30
Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
UDK-1/19Orienteringssak om NDLA (Nasjonal digital læringsarena)
UDK-2/19Oppfølging av sak Ud-24/19, oppretting marginale tilbod med kommunale tilskot
UDK-3/19Forslag til svar på høyring om endring i forskrift til opplæringslova kapittel 6- fritt skoleval
UDK-4/19Rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2018-2019
UDK-5/19Møteplan 2020 - Utdannings- og kompetanseutvalet

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-1/19Årsrapport 2018 - 2019 elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal
RS-2/19Innhenting av avgangselevar våren 2020

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her