Yrkesopplæringsnemnda 24. oktober

24/10 2019 12:30 - 16:00
Møterom 102, Fylkeshuset Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
YN-8/19Møteplan 2020 - Yrkesopplæringsnemnda

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-22/19Årsrapport 2018 - 2019 elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal
RS-23/19Innhenting av avgangselevar våren 2020
RS-24/19Periode 2019 - 8 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her