Yrkesopplæringsnemnda 27. august

27/08 2020 10:30 - 15:30
Møterom 102, Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

Saksnr        Innhald
    
YN-16/20    Formidling til læreplass 2020
YN-17/20    Tilskot frå Utdanningsdirektoratet til tiltak for lærlingar
YN-18/20    Læringsmiljø for elevane og arbeidsmiljø for lærlingane i dei vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal          fylkeskommune

RS-10/20    Økonomirapport 1. halvår 2020 - Yrkesopplæringsnemnda
RS-11/20    Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem
RS-12/20    2.gongs inntak til skoleåret 2020/2021
    
Godkjenning av protokoll
 

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.