Yrkesopplæringsnemnda 7. november

7/11 2019 10:30 - 14:00
Møterom 102, Fylkeshuset Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel 
YN-9/19Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal 
YN-10/19Skolebruksplan 2020-2022 
YN-11/19Reglement for yrkesopplæringsnemnda 
YN-12/19Mandat rådgivar formidling 
YN-13/19Prosessen fram mot nye prøvenemnder for perioden 01.01.2020 - 31.12.2023

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her