Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Ålesund

1/10 2019 11:30 - 15:30
Ålesund, NMK
Skriv ut

Bli med på dialogmøte om hydrogen som ein del av framtidas energiløysing.

Informasjon og diskusjon om kva vi kan bruke hydrogen til i eit lågutsleppssamfunn.

  • Kor store verdikjeder kan vi etablere hvis vi jobbar sammen?
  • Kva synergieffekter kan vi finne mellom privat og offentlig sektor? 
  • Få siste nytt om hva som skjer i dei ulike fylka langs vestkysten og bli med å diskutere moglegheiter for hydrogen framover.

Påmeldingsfrist 26. september.

Program for 1. oktober
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.00 Intro om hydrogen og fylkeskommunen sine prosjekt, ved Lina Vassdal Møre og Romsdal fylkeskommune
13.00 – 13.15 Kva skjer på Vestlandet? ved Tore Solheimslid, Hordaland Fylkeskommune
13.15 – 13.30 Hydrogen ved vindkraftanlegget i Sandøy kommune, ved Einar Haram Sunnmøre regionråd IKS
13.30 – 13.45 Kaffepause
13.45 – 14.00 Hydrogen i maritime industri på Sunnmøre?
14.00 – 14.15 Hellesylt Hydrogen Hub, ved Inge Bjørdal Stranda kommune
14.15 – 14.30 Nytt frå Trøndelag, ved Thomas Bjørdal Fornybarklyngen
14.30 – 15.30 Kvar går utviklinga? Diskusjon og framtidsscenario, leia av Thomas Bjørdal
Påmeldingsskjema
14 påmeldinger