Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Ålesund

21/01 2020 11:30 - 15:30
Ålesund, NMK, Framtidslabben 6. etg.
Skriv ut

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Ålesund 

Bli med på dialogmøte om hydrogen som ein del av framtidas energiløysing.

Informasjon og diskusjon om kva vi kan bruke hydrogen til i eit lågutsleppssamfunn.

  • Kor store verdikjeder kan vi etablere hvis vi jobbar sammen?
  • Kva synergieffekter kan vi finne mellom privat og offentlig sektor? 
  • Få siste nytt om hva som skjer i dei ulike fylka langs vestkysten og bli med å diskutere moglegheiter for hydrogen framover.

Påmeldingsfrist 17. januar 2020.

Program for 21. januar
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.00 Intro om hydrogen og fylkeskommunen sine prosjekt, ved Lina Vassdal Møre og Romsdal fylkeskommune - Hydrogensatsingen ellers i Norge og det nasjonale fylkesnettverket, Kristian E. Vik, Norsk hydrogenforum
13.00 – 13.15 Kva skjer på Vestlandet? ved Tore Solheimslid, Hordaland Fylkeskommune
13.15 – 13.30 Hydrogen ved vindkraftanlegget i Sandøy kommune, ved Einar Haram Sunnmøre regionråd IKS
13.30 – 13.45 Kaffepause
13.45 – 14.00 Hydrogen i maritim industri på Sunnmøre? ved Frank Støyva Emblem, GCE Blue Maritime Cluster
14.00 – 14.15 Nytt frå Trøndelag, ved Thomas Bjørdal, Fornybarklyngen
14.15 – 14.40 Hellesylt Hydrogen Hub, ved Inge Bjørdal Stranda kommune og Jan Arild Roppen, Flakkgruppen
14.40 – 15.30 Kvar går utviklinga? Diskusjon og framtidsscenario, leia av Thomas Bjørdal
Påmeldingsskjema
45 påmeldinger