Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Kristiansund

3/10 2019 09:30 - 13:30
Kristiansund kommune, Formannskapssalen
Skriv ut

Dialogmøte: Hydrogen som ein del av framtidas energiløysing

Bli med på dialogmøte om hydrogen som ein del av framtidas energiløysing.

Informasjon og diskusjon om kva vi kan bruke hydrogen til i eit lågutsleppssamfunn.

  • Kor store verdikjeder kan vi etablere hvis vi jobbar sammen?
  • Kva synergieffekter kan vi finne mellom privat og offentlig sektor? 
  • Få siste nytt om hva som skjer i dei ulike fylka langs vestkysten og bli med å diskutere moglegheiter for hydrogen framover.

Påmeldingsfrist 26. september.

Program 3. oktober
09.30 – 10.00 Intro om hydrogen og fylkeskommunen sine prosjekt, Lina Vassdal, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.00 – 10.15 Kva skjer på Vestlandet, Tore Solheimslid, Hordaland fylkeskommune
10.15 – 10.30 Nytt frå Trøndelag ved Thomas Bjørdal, Fornybarklyngen
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.00 Hydrogen og næringsutvikling på Smøla, ved Roger Osen
11.00 – 11.15 Hydrogenproduksjon ved Tjeldbergodden? Arve Goa
11.15 – 11.30 Framtidstankar frå Kristiansund Kommune, ved Helge Hegerberg
11.30 – 12.30 Kvar går utviklinga? Diskusjon og framtidsscenario, leia av Thomas Bjørdal
12.30 – 13.30 Lunsj
Påmeldingsskjema
10 påmeldinger