Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Molde

22/01 2020 10:00 - 15:30
Scandic Alexandra, Molde
Skriv ut

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Molde 

Bli med på dialogmøte om hydrogen som ein del av framtidas energiløysing.

Informasjon og diskusjon om kva vi kan bruke hydrogen til i eit lågutsleppssamfunn.

  • Kor store verdikjeder kan vi etablere hvis vi jobbar sammen?
  • Kva synergieffekter kan vi finne mellom privat og offentlig sektor? 
  • Få siste nytt om hva som skjer i dei ulike fylka langs vestkysten og bli med å diskutere moglegheiter for hydrogen framover.

Påmeldingsfrist 18.januar 2020

Program 22. januar
10.00 - 10.10 Velkommen, v/ Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordførar
10.10 - 10.30 Intro om hydrogen og fylkeskommunens prosjekt, v/ Lina Vassdal, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.30 - 11.15 Klimasatsprosjekt om plassering av energistasjonar, v/ Tor Homleid, Vista Analyse
11.15 -11.30 Pause
11.30 - 11.40 Hydrogensatsingen elles i Noreg og det nasjonale fylkesnettverket, v/ Kristian E. Vik, Norsk hydrogenforum
11.40 - 11.55 Kva skjer på Vestlandet?, v/ Tore Solheimslid, Hordaland fylkeskommune
11.55 -12.15 Berekraftig utvikling, v/ Frode Leversund, Gassco
12.15 - 12.30 Nytt frå Trøndelag, v/ Thomas Bjørdal, Fornybarklyngen
12.30 -13.30 Lunsj
13.30 -13.40 Hydrogen i eit regionalt og lokalt utviklingsperspektiv, v/ Yvonne Wold, Rauma kommune
13.40 - 13.50 Synergieffektar med klyngesamarbeid i Åndalsnes, v/ Solveig Brøste Sletta, Nordveggen
13.50 - 14.05 Hydrogenproduksjon v/Tjeldbergodden?, v/ Arve Goa, Tjeldbergodden Utvikling
14.05 - 14.15 Framtidstankar frå Kristiansund kommune, v/ Helge Hegerberg, Kristiansund kommune
14.15- 14.30 Hydrogen og næringsutvikling på Smøla, v/ Rolf Torvik, Smøla kommune
14.30 -15.30 Kvar går utviklinga? Diskusjon og framtidsscenario, leia av Thomas Bjørdal