Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Molde

2/10 2019 09:30 - 13:30
Molde, Fylkeshuset, rom 700
Skriv ut

Bli med på dialogmøte om hydrogen som ein del av framtidas energiløysing.

Informasjon og diskusjon om kva vi kan bruke hydrogen til i eit lågutsleppssamfunn.

  • Kor store verdikjeder kan vi etablere hvis vi jobbar sammen?
  • Kva synergieffekter kan vi finne mellom privat og offentlig sektor? 
  • Få siste nytt om hva som skjer i dei ulike fylka langs vestkysten og bli med å diskutere moglegheiter for hydrogen framover.

Påmeldingsfrist 26. september.

Program 2. oktober
09.30 – 10.00 Intro om hydrogen og fylkeskommunen sine prosjekt, ved Lina Vassdal, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.00 – 10.30 Klimasatsprosjekt om plassering av energistasjonar, ved Tor Homleid, Vista Analyse
10.30 – 10.45 Kva skjer på Vestlandet, Tore Solheimslid, Hordaland fylkeskommune
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.15 Nytt frå Trøndelag, ved Thomas Bjørdal Fornybarklyngen
11.15 – 11.25 Hydrogen i et regional og lokalt utviklingsperspektiv, ved Yvonne Wold
11.25 - 11.35 Synergieffekter med klyngesamarbeid i Åndalsnes, ved Solveig Brøste Sletta, Nordveggen
11.35 – 11.50 Grønn utvikling i Moldeområdet tbc
11.50 – 12.45 Kvar går utviklinga? Diskusjon og framtidsscenario, leia av Thomas Bjørdal
12.45 – 13.30 Lunsj
Påmeldingsskjema
17 påmeldinger