12/11 2019 10:00 - 13/11 15:00
Ålesund, Scandic Parken

Kampen om sjøareala

Skriv ut

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, fylkeskommunar, statlege sektormyndigheiter, nærings- og interesseorganisasjonar til nasjonal plankonferanse i Ålesund 12. – 13. november 2019.

Meld deg på i skjemaet under.

Jobbar du med, eller lurar du på noko av dette? 

  • Korleis vektar vi samfunnsnytta i kystsonesaker? 
  • Kva treng vi for å få gode planar og konsekvensutgreiingar i sjø?
  • Ryddar vassforvaltninga opp etter aktivitetar og utslepp frå land?
  • Kva er konsekvensane av motstridande interesser og aktivitetar langs kysten?

Tema for konferansen er planlegging og motstridande aktivitetar i kystsona med særleg vekt på kunnskapsgrunnlaget og gode eksempel.

Vi har laga ein nasjonal arena der politikarar og saksbehandlarar får den nyaste informasjonen og ikkje minst kan dele erfaringar.

Påmeldingsskjema
66 påmeldinger
+ 40

Dokumenter

Kontakt