Koordineringsmøte om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger

31/03 2020 09:00 - 1/04 13:00
Stavanger, Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2
Skriv ut

Kom og få ny kunnskap om marin forsøpling, status på opprydding, metodar, førebygging, finansiering, handtering av avfall, innovasjon og mykje meir. Dette er samtidig ein møteplass for kunnskapsdeling på tvers av næringsinteresser, organisasjonar og forvalting.

Pris: 660 kroner per person inkl. frokost og lunsj (middag om kvelden 31.3 kjem i tillegg)

Stad: Stavanger, Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2. Slik kjem du deg til hotellet. 

Overnatting: overnatting i Stavanger må ordnast av den enkelte. Dersom du vel å overnatte på Clarion Hotel Energy, har vi avtalt ein pris på 1 290 kroner per døgn. Kontakt: cl.energy@choice.no

Arrangør: Vestlandsrådet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannen i Rogaland. Kontaktperson Gudrun.Kristin.Fatland@hfk.no / 902 88 824.

Program Marin forsøpling 31.mars 2020

Foreløpig program

09.00 - 09.30 Frukost & mingling
09.30 - 09.45 Velkommen
09.45 - 11.00 Strategiar og tiltak for gjennomføring
11.10 - 13.45 FOU
13.45 – 16.00 Nasjonal kartløysing, og metodar for opprydding
18.00 - 20.00 Felles middag
Påmeldingsskjema
Påmelding er bindande. Deltaking på koordineringsmøtet kostar 660 kroner per person, inkl. frukost og lunsj. Deltaking på felles middag på kvelden 31. mars kjem i tillegg. Pris for middag er estimert til ca 600 kroner per person. Lunsj er inkludert ved deltaking på Workshop.