Møte i vassregionutvalet

3/10 2019 11:30 - 15:30
Scandic Alexandra, Molde
Skriv ut

Vi inviterer til møte i møte i vassregionutvalet (VRU) i Møre og Romsdal vassregion

Planprogram og hovudutfordringar må godkjennast

Dette er eit ledd i arbeidet fram mot ny vassforvaltningsplan.

Planprogrammet og hovudutfordringar i vassregionen har vore på høyring, frå 1. april til 30. juni.

Vassregionutvalet skal gje sin tilslutning til dokumenta før endeleg vedtak i fylkesting. Vi vil også få informasjon om arbeidet med gyrobekjemping.

Påmelding seinast måndag 30. september kl. 12.

Program
1030-1100 Registrering og kaffi
1100-110 Velkommen ved Gunn Randi Seime, assisterande fylkesrådmann og leiar av VRU i Møre og Romsdal vassregion
1110-1200 Gyrobekjempelse i Driva og Norge, ved Trond Haukebø
1200-1300 Lunsj
1300-1330 Gjennomgang av innspel, ved Håkon Slutaas
1340-1425 Presentasjon og godkjenning av Hovudutfordringar og Planprogram, ved Håkon Slutaas
1425-1430 Avslutning og vel heim, ved Gunn Randi Seime

Kontakt