Miljøkonferansen i Midt-Norge

2/09 2021 08:30 - 15:45
Sunndal kulturhus, Hovshall + digitalt
Skriv ut

Konferansen er delt i to delar i «utfordringar» og «løysningar», der vi ønsker å belyse kva for utfordringer vi står ovanfor for å nå FN sine berekraftsmål i 2030.

Nokre av innlegga:

–Professor og biolog Dag O. Hessen, «Hvordan nå FNs Bærekraftsmål innen 2030».
–Head of Sustainabilty i Hydro, Bjørn Kjetil Mauritzen: «Muligheter for norsk industri på vei mot lavkarbonsamfunnet».
–Administrerende direktør i Pipelife Sigmund Aandstad, «Hvordan fornye infrastrukturen i Norge på en bærekraftig måte?»
–Administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, «Fremtidens mat».
–Industrial Green Tech / Green Industry Cluster «Hvordan bli verdens første klimapositive industriregion?»

Det blir også eit «kvelden-før» arrangement med ein kombinasjon av innlegg og lokal underhaldning:
–Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i EIKA-gruppen med innlegg om: «Makro og bærekraftperspektivet».
–Fabrikksjef Roar Ørsund ved Hydro Sunndal: «Aluminium og bærekraft».
–Hegerberg-søstrene – «Fra industri til verdens beste – bevisst og målrettet arbeid i lagtidsperspektiv» ved Gerd Stolsmo og Stein Erik Hergerberg.

Konferansen blir arrangert av Sunndal Sparebank, Sunndal Næringsforening, Sunndal Næringsselskap og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Konferansen blir gjennomført både fysisk og digitalt.

Det er eit begrensa tal på plasser, så ver rask dersom du ønsker å delta fysisk. 

Meir informasjon, program og påmelding finn du på nettsida til Sunndal næringsselskap