Plannettverkssamling Romsdal og Nordmøre

6/04 2022 10:00 - 15:00
Tingvoll økopark, Tingvoll.
Skriv ut

 

Vi arrangerer to plannettverkssamlingar våren 2022, ei for kommunane på  Sunnmøre og ei for kommunane i Romsdal og på Nordmøre. 

Program
09.30 – 10.00 Frammøte. Kaffi og litt mat
10.00 – 10.30 Tingvoll kommune: Planutfordringar
10.30 – 11.00 Rådgivar Grete Kongshaug, fylkeskommunen: Tettstadutvikling
11.00 - 11:35 Rådgivar Frida Farstad Brevik, Statsforvaltaren: Arealplanlegging vs. dispensasjonRådgivar Astrid Buset, Statsforvaltaren: Dispensasjonsrettleiar
11.35 – 12.00 Rådgivar Astrid Buset: Statsforvaltarens dispensasjonsrettleiar
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Rådgivar Ingeborg Simonsen, fylkeskommunen: Idedugnad for Fylkesstrategi for miljø, klima og energi
14.00 – 14.30 Samordnar Sveinung Dimmen: Aktuelt frå Statsforvaltaren. Strategisk planlegging – kommuneplanen som verktøy, forventningsbrev 2022 til kommunane, kommunedialog – utvalde tema m.m.
14.30 – 15.00 Rådgivar Synnøve Valle med fleire: Aktuelt frå fylkeskommunen: Barn og unge sin representant, Handelsanalysen, arbeidet med fylkesstrategiane, digitalisering av eldre planar m.m.
Påmeldingsskjema
34 påmeldinger