Plannettverkssamling Sunnmøre

5/04 2022 10:00 - 15:00
Scandic Parken, Ålesund
Skriv ut

Vi arrangerer to plannettverkssamlingar våren 2022, ei for kommunane på  Sunnmøre og ei for kommunane i Romsdal og på Nordmøre. 

Program
09.30 Frammøte. Kaffi og litt mat.
10.00 – 10.30 Plansjef Anette Solbakk: Planutfordringar i Ålesund kommune
10.30 – 11.05 Rådgivar Frida Farstad Brevik, Statsforvaltaren: Arealplanlegging vs. dispensasjon
11.05 - 11:30 Fagsjef Jon Ivar Eikeland, Statsforvaltaren: Dispensasjonsrettleiar.
11.30 – 12.00 Tettstadutvikling
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Rådgivar Ingeborg Simonsen, fylkeskommunen: Idedugnad for Fylkesstrategi for miljø, klima og energi .
14.00 – 14.30 Samordnar Sveinung Dimmen, Statsforvaltaren: Aktuelt frå Statsforvaltaren. Strategisk planlegging – kommuneplanen som verktøy, forventningsbrev 2022 til kommunane, kommunedialog – utvalde tema m.m.
14.30 – 15.00 Plansamordnar Johnny Loen med fleire, fylkeskommunen: Aktuelt frå fylkeskommunen: Barn og unge sin representant, Handelsanalysen, arbeidet med fylkesstrategiane, digitalisering av eldre planar m.m.