Regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

2/11 2020 09:00 - 3/11 15:30
Digital konferanse
Skriv ut

Målet med konferansen er at alle i det daglege arbeidet sitt møter barn, ungdom og vaksne, kan gjenkjenne personar som blir utsatt for negativ sosial kontroll eller er i risiko for æresrelatert vald, slik at dei kan gi riktig hjelp og bistand på eit så tidleg tidspunkt som råd. 

Dei fleste kommunane i Trøndelag og Møre og Romsdal har innbyggarar frå land der ein eller fleire av desse fenomena foregår. 

Konferansen foregår digitalt over to dagar og vil veksle mellom foredrag, refleksjonsoppgåver og gruppearbeid.
Det er gratis å delta, men du må melde deg på for å få tilsendt påmeldingslenke og undersøking.

Du finn meir informajsjon om konferansen i vedlegget lenger nede på sida. 

Påmelding: 

https://no.surveymonkey.com/r/regkonf    Frist: 15. september 2020

Ved spørsmål: ta kontakt med RVTS Midt på rvts@stolav.no / 72822019

Arrangør:

Arrangør er regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Dette er nettverket:

Møre og Romsdal fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
UDI
Bufetat
RVTS
Politiet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Trøndelag

Dokumenter