Ungdommens fylkesting

5/11 2021 15:00 - 7/11 18:00
Thon hotel Ålesund
Skriv ut

Ungdomspanelet ønsker deg hjarteleg velkommen til ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 05. – 07. november 2021 på Thon hotell Ålesund. Ungdommens fylkesting er ungdommane sitt øvste politiske organ i fylket og her diskuterer ein viktige saker som gjeld ungdom. Vedtak fatta av ungdommens fylkesting er rådgivande for fylkestingspolitikarane i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir om programmet og sjå møteplan her.

Program ungdommens fylkesting:

 

Frå kl. 13.00: Oppmøte og registrering 

Kl. 14.00  Velkommen til UFT ved leiar av UP 

Kva som er rolla og oppgvene til ungdomspanelet (UP) og ungdommens fylkesting 

Open runde – alle presenterer seg 

Kl. 15.00  Opning av UFT ved fylkesordførar Tove-Lise Torve og ordførar Eva Vinje Aurdal i Ålesund kommune 

Kl. 15.15  Opningsforedrag 

Kl. 15.45  Fylkesstatistikk v/Trygve Grydeland, rådgivar ved seksjon for plan i  Møre og Romsdal fylkeskommune 

Kl. 16.10  Bli-kjent leikar 

Kl. 17.00  Val av møteleiar, konstituering og val av redaksjonskomite,  valnemnd, praktiske opplysningar 

Kl. 17.30  Ordet fritt 

Kl. 20.00  Middag 

Kl. 21.00  Sosialt 

Kl. 08.00  Frukost 

Kl. 09.00  Møtestart – opprop 

Kl. 09.05  Årsrapport og handlingsprogram 2021 v/leiar UP og nestleiar UP 

Kl. 09.20  Fylkesøkonomi v/økonom Henrik Tronstad 

Kl. 09.45  Saksbehandling etter sakslista 

Kl. 10.35  Pause 

Kl. 10.50  Sak fra fylkeskommunen med gruppearbeid 

Kl. 13.00  Lunsj 

Kl. 14.00  Fotografering (gruppebilde av heile UFT)  

Kl. 14.15  Saksbehandling etter sakslista 

Kl. 15.30  Pause 

Kl. 15.50  Saksbehandling etter sakslista 

Kl. 16.50  Kort pause 

Kl. 17.00  Saksbehandling etter sakslista 

Kl. 20.00  Festmiddag 

Kl. 21.00  Sosialt 

Kl. 24.00  Stille 

Kl. 08.00  Frukost 

Kl. 09.00  Møtestart - opprop 

Kl. 09.05  Saksbehandling etter saklista, handlingsplan UP 2020/2021, val av ungdomspanel 2020/2021 

Kl. 13.00  Lunsj 

Kl. 14.00  Vel heim 

Ver merksam på at det kan bli endringar i programmet.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt