AVLYST Samling for opplæring i bedrift og opplæringskontora

22/04 2020 10:00 - 23/04 13:00
Hotell Union Geiranger
Skriv ut

Første dag vil vere felles med rådgivarar frå grunnskoler og videregåande skoler. Mål for dagen er nettverksbygging, informasjonsutveksling og refleksjon for eit best mogleg samarbeid.

Påmelding- og avmeldingsfrist er 27. mars

Program dag 1
10.00 Velkommen til samling v/ Per Ivar Lied, leiar i Utdannings- og kompetanseutvalet
10.15 Gjennomgang av program v/ Bjørnar Loe, utdanningsavdelinga
10.30 Ulike veger til fagbrev v/ Åse Vatne Riksfjord, utdanningsavdelinga
11.30 Tilskot til kandidatar med særskilte behov v/ Berit Brudeseth, utdanningsavdelinga
12.00 Lunsj
13.00 Rådgiving og karriereveiledning i ungdomsskolen og vidaregåande skole v/ Kirsti Wirum, Nordlandet undomsskole og rådgivarkoordinatorane
14.00 Diskusjon rundt bordet, utfordringar i overgangane
14.30 Beinstrekk
14.45 Overgangar frå ungdomsskole til fagbrev v/ Fredrik Klock, Byggopp Møre og Romsdal
15.30 Pausemat og mingling
16.00 Utfordringar i opplæring i bedrift v/ Linn Helen Falk og Per-Ivar Aak, utdanningsavdelinga
17.00 Det faglege programmet er over for idag
19.30 Middag og sosialt samvær
Program dag 2
08.30 Fagfornyinga, Lied-utvalget, Opplæringslovutvalget og desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag v/ Helene Loe Arntsen, Monica Solheim, Bjørnar Loe og Maiken Røshol, utdanningsavdelinga
10.30 Pause og utsjekk
11.00 Elev-, lærling- og lærebedriftsundersøkinga v/ Monica Solheim og Maiken Røshol, utdanningsavdelinga
11.45 Nytt frå seksjon opplæring i bedrift v/ Bjørnar Loe, utdanningsavdelinga. Nytt frå Vigo v/ Torill Stavik Angvik, utdanningsavdelinga. Status formidling og framdriftsplan v/ Venke Sandvik og Linda Volden, utdanningsavdelinga
12.45 Oppsummering og vegen vidare
13.00 Lunsj og heimreise
Påmeldingsskjema
45 påmeldinger
Overnatting for dei som kjem dagen før konferansen startar

Kontakt