Hospitering i vidaregåande skole 2019

11/11 2019 00:00 - 22/11 00:00
Alle regionar i fylket
Skriv ut

I løpet av veke 46 og 47, 11. – 22. november hospiterer alle elevar i 10. trinn på grunnskolen, i vidaregåande skole i 2 dagar.

Nærmare organisering og påmelding skjer i samarbeid mellom skoleeigar, dei vidaregåande skolane, grunnskolen i fylket, og vaksenopplæringa i kommunane

Kontakt