Inntaksmøte for vidaregåande skolar: Om inntak til vidaregåande opplæring for elevar som har søkt med A-skjema og B-skjema

12/02 2020 10:00 - 15:30
Molde, Alexandra hotel
Skriv ut

Vi inviterar dei vidaregåande skolane og tilhøyrande PPT til inntaksmøte med fokus på inntaket for elevar som har søkt om tidleg inntak med A-skjema vedlagt, og dei som vil søke med B-skjema vedlagt. 

Program for dagen: 
10.00-10.30  Registrering
10.30-11.00  Dokumenthandtering og digitale arenaer
11.00-12.30  Årshjul og rutinar - Søkarar med A-skjema og B-skjema
12.30-13.30  Lunsj
13.30-14.15  Årshjul og rutinar forts.
14.15-15.30  PPT - faglege presiseringar og dialog

Kontakt