Inntaksmøte om elevar som har søkt med A-skjema og B-skjema - for ansatte i vgo

10/03 2021 09:00 - 13:00
Digitalt - Teams
Skriv ut

Årets inntaksmøte for vgo blir på Teams som så mye annet. Velkommen skal dere være.

Hovedtema er søkere i tidlig inntak med A-skjema og søkere i ordinært inntak med B-skjema.

 

 

Kontakt