Kurs for fagleg leiar/instruktør

19/09 2019 11:00 - 1/10 17:15
Kristiansund, Molde, Ålesund
Skriv ut

Kursa vert arrangert i dei tre største byane i veke 38, 39 og 40. Du vel den staden som passer best for deg. 

 

Datoar for instruktørkursa er:

  • 19. september: Kristiansund, Scandic Kristiansund 
  • 24. september: Ålesund, Scandic Parken
  • 1. oktober: Molde, Scandic Hotel Alexandra

 

Økonomi: 

Kurset er gratis. Reise, opphald og andre utgifter blir ikkje dekt. Forfall som ikkje er varsla blir fakturert med kostnad på dagpakke.

Endeleg påmeldingsfrist: 16. september 2019

Program for dagen finn du her
09.00 Velkomen
Vidaregåande opplæring i bedrift, dei ulike aktørane sine oppgåver
Ulike vegar fram til fagbrev/sveinebrev/fagkompetanse
09.45 Pause
10.00 «Godt begynt er halvt fullendt»
Førebuingar for å lukkast med opplæringa
Læreplana i faget. Kva er fast og kor står ein fritt?
10.45 Pause
11.00 Instruktørar / faglege leiarar sitt ansvar
Kjenneteikn på ein god instruktør
12.00 Lunsj
13.00 Gruppearbeid, korleis lage plan for opplæringa?
14.00 Pause
14.15 «Å lage gull av gråstein». Bedrifta som læringsarena
15.15 Oppsummering

Kontakt