Orienteringsmøte: Innsøking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring 28. oktober

28/10 2019 10:00 - 15:30
Romsdal vidaregåande skole
Skriv ut

Program kjem snart.

Viss du av spesielle grunnar kjem etter oppstart eller må gå før møtet er slutt, vil vi ha melding om dette.
Påmeldinga er bindande. Dersom du ikkje melder fråfall  innan 3 dagar før møtet, blir eininga fakturert for kr 200,- per person. 

Påmeldingsskjema
41 påmeldinger

Kontakt