Orienteringsmøte: Innsøking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring 30. oktober

30/10 2019 10:00 - 15:30
Spjelkavik vidaregåande skole
Skriv ut

Program kjem snart.

Viss du av spesielle grunnar kjem etter oppstart eller må gå før møtet er slutt, vil vi ha melding om dette.
Påmeldinga er bindande. Dersom du ikkje melder fråfall  innan 3 dagar før møtet, blir eininga fakturert for kr 200,- per person. 

Påmeldingsskjema
25 påmeldinger

Kontakt