Orienteringsmøte om ordinært og tidleg inntak til vgs

25/11 2020 09:00 - 12:00
Digitalt - Teams
Skriv ut

Du kan melde deg på ein bolk om tidleg inntak med fortrinn og individuell vurdering og ein bolk om ordinært inntak. Kva for dag du vel er opp til deg, så sant det er ledig kapasitet. 

Uke 47: 18. og 19. november: Kl. 09.00-12.00 om ordinært inntak og 12.30-15.30 om tidleg inntak. 
Uke 48: 25. og 26. november: Kl. 09.00-12.00 om tidleg inntak og 12.30-15.30 om ordinært inntak. 

Du blir innkalt til dine bolkar i Teams-kalender når du har meldt deg på, og det blir sendt ut informasjon i forkant av møtet om gjennomføringa og om innhaldet.