Samling for 2. års lærlingar i Ålesund

12/02 2020 09:30 - 14:45
Scandic Parken Ålesund
Skriv ut

Invitasjon til samling for lærlingar som skal opp til fag/sveineprøve i Møre og Romsdal i 2020.

Siste frist for påmelding: fredag 7. februar kl. 23:59

Programmet startar klokka 09:30:

Registrering / open stand med nyttig informasjon 
Velkommen
Om fagprøva – reglar, innhald og gjennomføring
Pause
Om ungdom og svart arbeid
Lunsj
Plikter og rettar i arbeidslivet
Arbeidssøk
Evaluering

Slutt for dagen om lag klokka 14:45.
Du vil få epost som bekrefter at du er påmeldt.

Dersom du er påmeldt men ikkje møter opp, kan du bli fakturert for kostnad tilsvarande ei dagpakke, kr 540,-

Kontakt