Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal

15/10 2019 11:30 - 22/10 16:00
Kristiansund, Molde, Ålesund
Skriv ut

Samlinga vert arrangert i dei tre største byane i veke 42 og 43. Du vel den staden som passar best for deg. 

Datoar for samlingane er:

15.10.2019   Kristiansund             Kristiansund vg skole, Braatthallen

17.10.2019   Molde                        Romsdal vg skole, store auditorium

22.10.2019   Ålesund                     Borgund vg skole, store auditorium

Frist for påmelding: 1. oktober 2019

Her finn du programmet for lærlingesamlinga

15.10.2019   Kristiansund             Kristiansund vg skole, Braatthallen

17.10.2019   Molde                        Romsdal vg skole, store auditorium

22.10.2019   Ålesund                     Borgund vg skole, store auditorium

09.30 Open stand med nyttig informasjon
10.00 Velkommen og praktisk informasjon om samlinga. Kva forventar arbeidsgivaren av deg?
11.00 Pause
11.15 Korleis fungerer partane i arbeidslivet for meg i min kvardag?
12.00 Matpause
12.45 Lærling som var 1.års lærling i fjor fortel om si erfaring då han var ny i bedrift
13.00 Elev- og lærlingombodet presenterer seg og orienterer
13.30 Nyttige tips Oppsummering/spørsmål
13.40 Ny som lærling/lærekandidat - introduksjon i bedrift
14.00 Slutt

Kontakt