Samling for opplæring i bedrift og opplæringskontorene

22/04 2020 10:00 - 23/04 13:00
Hotell Union Geiranger
Skriv ut

Første dag vil vere felles med rådgivarar frå grunnskoler og videregåande skoler. Mål for dagen er nettverksbygging, informasjonsutveksling og refleksjon for eit best mogleg samarbeid.

Påmelding- og avmeldingsfrist er 27. mars.

Program kjem seinare.

Påmeldingsskjema
Overnatting for dei som kjem dagen før konferansen startar

Kontakt