Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og Opplæring i bedrift

20/11 2019 10:30 - 21/11 14:15
Molde
Skriv ut

Programmet vil ligge føre seinare, men tema vil dreie seg om korleis ivareta flest ungdomar slik at dei kan fullføre læretida og få fagbrev.

Påmeldingen er bindande, og det føresettes at dei som melder seg på er med frå start til slutt.

Påmeldingsskjema

Kontakt