Skolering av prøvenemndsmedlemmer 11.02.20 i Ålesund

11/02 2020 08:30 - 16:00
Scandic Parken, Ålesund
Skriv ut

Programmet kan du sjå under. Meld deg på den staden som er nærast der du bur.

Frist for påmelding: 27. januar 2020

Program
8:30 Oppmøte
8:45 Velkommen og presentasjon av rådgivarar
9:00 Prøvenemnda sine oppgåver og ansvar
10:00 Beinstrekk
10:15 Fortsettelse, prøvenemnda sine oppgåver og ansvar
11:30 Kjenneteikn på måloppnåelse, grunnlag for vurdering
12:00 Lunsj
12:45 Samsvar mellom læreplan og prøve
14:00 Beinstrekk
14:10 Fortsettelse, samsvar mellom læreplan og prøve
15:10 Reiserekning, protokoll og dokumentasjon
15:40 Informasjon og oppsummering
16:00 Avslutning
Påmeldingsskjema
176 påmeldinger

Kontakt