Digitale ressursar

Her finn du ulike regionale, nasjonale og internasjonale digitale fellestenester til nytte og bruk for arkiv, bibliotek og museum.

Biblioteka kan tilby fleire digitale tenester og databasar, via abonnement eller felles opne nasjonale eller regionale tenester. Digitale medium er ein del av materialet som skal stillast til disposisjon ved eit folkebibliotek.