Folkehelseundersøkinga 2021

9 av 10 Møre og Romsdalingar har god framtidsoptimisme

Ei kvinne, ein mann og to barn ser ut mot fjella frå brua ved politistasjonen i Molde

Folk i Møre og Romsdal er stort sett godt fornøgde med livet her og no, men folk forventar å vere endå meir fornøgde om fem år. No er resultata frå folkehelseundersøkinga klare.

– Eg ønsker å sende ein takk til alle som tok seg tid til å svare. Det er gledeleg å sjå at det ikkje er store forskjellar mellom regionane når vi ser på kor fornøgd folk er med livet. Eg merkar meg og at færre har problem med å få pengane i hushaldet til å strekke til i Møre og Romsdal, enn i mange andre fylke som har gjennomført tilsvarande undersøkingar. Men vi ser at det er sosiale skilnader i helse, og det er viktig å arbeide for å redusere desse.

Tove-Lise Torve, fylkesordførar i Møre og Romsdal

Folkehelseundersøkinga blei gjennomført i februar 2021, og omlag 25 000 innbyggarar svarte på undersøkinga. Deltakarane blei mellom anna spurt om tilgjenge til tenester, fysisk og psykisk helse, helserelatert åtferd, sosialt miljø og livskvalitet.

– Berekraftig utvikling er eit overordna mål for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. For å realisere dette målet er ei befolkning med god helse og livskvalitet ein viktig føresetnad. Både fylkeskommunen og kommunane vil kunne ha stor nytte av resultata frå folkehelseundersøkinga. Informasjonen vi har samla inn i undersøkinga gir oss betre moglegheiter til ein målretta bruk av verkemidlane me har.

Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Nokre hovudfunn frå rapporten

  • 72 prosent opplever si eiga helse som god eller svært god 
  • 74 prosent trivast i stor grad i nærmiljøet
  • 82 prosent av dei som svarte på undersøkinga er fornøgd med livet 
  • 87 prosent opplever å ha middels eller høg sosial støtte

I underkant av tre fjerdedelar opplever si eiga helse som god eller svært god, og enda fleire trivs godt eller svært godt i nærmiljøet. Det er tydeleg at dei fleste er fornøgde og har det bra, men det er tydelege skiljeliner knytt til alder og utdanning.
Dei eldre har ein tendens til å være meir fornøgd enn dei yngre, og det same gjeld for dei med lang utdanning i høve til dei med kort utdanning. Særleg kvinner i den yngste aldersgruppa skårar høgt på psykiske plager. Einsemda går ned med alderen, men flatar ut frå 60-års alderen.

Kvinner kjem betre ut enn menn når det gjeld kosthald, fysisk aktivitet og fedme. Det er også ein høgare prosentdel blant kvinner som rapporterte at dei har godt tilgjenge til kulturtilbod.

Dei største forskjellane over regionane er å finne på tilgjenge til servicetilbod og fasilitetar. Søre Sunnmøre kjem dårlegast ut på opplevd tilgjenge til offentleg transport og Nordre Sunnmøre på opplevd tilgjenge gang- og sykkelvegar.

Svara er analysert på tvers av kjønn, alder, utdanning og region og gir eit første og nokså beskrivande bilde av det som ligg av informasjon i dette datamaterialet. Det er også eit mål å stimulere til vidare bruk av data i regionale forskingsmiljø.

 

Vil du lese meir?

Følg denne lenka for å laste ned rapport om framgangsmåte og utvalde resultat frå folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal i 2021.

Følg denne lenka for å laste ned kommunetabellar frå FHI frå folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal i 2021.

 

Opptak av webinar 28. april 2021 om resultata frå folkehelseundersøkinga

Velkommen

Fylkesordførar Tove-Lise Torve

08:48

Folkehelseundersøkinga i Møre om Romsdal

- Ei viktig strategisk satsing og eit nyttig reiskap

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet

19:20

Resultat frå folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal

Marit Knapstad, direktør i Folkehelseinstituttet

01:10:50

Om tilleggsspørsmål frå Møre og Romsdal og oppfølging av resultata

Ingunn Bekken Sjåholm, fylkesplansjef, Møre og Romsdal fylkeskommune

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.