Idrett

  • Hjelp til å søke om spelemidlar til idrettsanlegg og friluftsliv. Du kan søke via sida for tilskot, prisar og stipend (lenke blir opna i ny fane)
  • Kurs og fordrag om fysisk aktivitet
  • Rådgiving om uteområder for skular, barnehagar, idretts- og friluftslivsanlegg
  • Rådgiving om oppstart og drift av "Aktiv på dagtid" og andre lågterskeltilbod
  • Økonomisk støtte til tiltak innan fysisk aktivitet og friluftsliv

Kontakt