Tekniske og industrielle kulturminne

Tekniske og industrielle kulturminne er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitskapeleg verdi.

Dette omfattar bygningar og produksjonslinjer med maskineri, transport og anna infrastruktur, i tillegg til steder brukt til sosiale aktivitetar som bustadar, religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg.

Snarvegar

Kontakt