Bygningsvern

Ønsker du å ta vare på eit verneverdig byggverk, anlegg eller andre kulturminne?

Vi jobbar for at eigarar og kommunar skal sjå verdien av kulturarven og finne gode løysingar for å ta vare på den.

Det gjer vi gjennom:

  • uttale i plansaker til kommunane
  • råd og rettleiing i konkrete verneprosjekt
  • tildeling av tilskot frå fleire tilskotsordningar
  • prosjekt som vi tar initiativ til, koordinerer eller deltar i
  • rolla som mellomledd mellom kommunar og Riksantikvar