Plan og rettleiing

 

Om kort tid kjem det er oversikt over spørsmåla som våre rådgivarar svarar på oftast.

Kommunane er viktige som forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø. For å vere best mogleg rusta til forvaltingsoppgåvene, er ein kulturminneplan eit godt verktøy.

Ein kulturminneplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og inneheld ein plan for forvaltinga av desse.

Les meir om kulturminne i kommunen på nettsidane til Riksantikvaren (lenke opnast i ny fane).

Her finn du kulturmiljø- eller kulturminneplanane til kommunane i Møre og Romsdal. Der lenke manglar er det ikkje ei gjeldande plan tilgjengeleg.

Dokumenter