Ung kultur møtes (UKM)

Ung kultur møtes (UKM)

UKM (Ung kultur møtes) er fylket sitt største kulturarrangement for barn og unge, og en viktig arena både lokalt og regionalt. I UKM kan ungdom delta med alle slags kulturuttrykk.

Kva er UKM?

UKM er eit nettverk av små lokale festivalar. Kvar kommune sender kvalifiserte ungdommar vidare til fylkesfestival som blir arrangert kvar vår. Kvart fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakarar til den nasjonale UKM-festivalen.

Meir informasjon og påmelding:

Meir informasjon om kva UKM er, påmelding og når dei ulike lokalarrangement blir arrangert, finn du på nettsida til UKM.

Snarvegar