Prisar på tannbehanding

For nokre behandlingsformer må du betale stykkpris, i andre tilfelle må du betale for tida som er brukt*.
Takstane gjeld er sist justert 1. januar 2021.

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret får 75% rabatt på prisen. Barn og unge fram til 18 år får gratis tannbehandling.

 Behandling utført av tannlegeBehandling utført av tannpleiar
 Låg satsHøg satsFast timesats
Timehonorarkr 2 135,- pr timekr 2 345,- pr timekr 1 355,- pr time
Aktuelle behandlingsformerUndersøking, førebyggande behandling og tannkjøtbehandling utan kirurgiske inngrepKirurgiske inngrep, rotfyllingar, midlertidige fyllingar og permanente fyllingstypar som det ikkje er fastsett stykkpris for.Opplæring til eigenomsorg, tannrens, puss og polering av fyllingar med meir.

 

Prisar for dei mest vanlege behandlingsformene utført av tannlege:

Behandling utført av tannlegeTimeprisStykkpris
Konsultasjon/undersøking2135695
   
Fylling, 1 flate2345730
Fylling, 2 flater23451355
Fylling, 3 flater23451680
Fylling, 4 flater eller meir2345 -
   
Røntgenundersøking, 2 bilete (BW) -260
Bedøving - 195
Førebyggande behandling (fluorterapi, tannrens m.m.)2135 -
   
Heilkrone utan stift i porselen/gull (PG-krone) inkludert tanntekniske utgifter23456675
Heilprotese i kjeve inkludert tanntekniske utgifter234512785
Valplast inkludert tanntekniske utgifter23456440
   
Ukomplisert estraksjon av 1 tann eller tannrot23456760
Anna kirurgisk og oralkirurgisk behandling **2345 -

 

Ikkje møtt til timen?

Møter du ikkje til timen, avbestiller mindre enn 24 timar før avtalt tid, eller er for sein til avtalt time, blir  du belasta med kr 780,-.

Sjå dokument for å få ei fullstendig oversikt over prisar på alle typar behandling.

*Tar behandlinga inntil 10 minutt,  blir du belasta for 10 minutt, og deretter for kvart påbegynte 5-minutt. Når du betaler for tidsbruken, må du i tillegg betale for journalføring.

** Ved større kirurgiske inngrep kjem utgifter til eingongsutstyr og sterilt spesialutstyr i tillegg.

Snarvegar