Tannhelsetilbod til aldersgruppa 21-24 år (oppdatert 28.8.2023)

Reglar gjeldande frå 28.8.2023

Aldersgruppa 21-24 år får 75 prosent rabatt

Frå det året du fyller 21 år, og til og med det året du fyller 24 år, kan du få tannbehandling til 75 prosent rabatt i den offentlege tannhelsetenesta. Tilbodet følgjer kalenderåret ut det året du blir 24 år. Tilbodet gjeld for dei som bur eller som oppheld seg i fylket. Rabatten gjeld ikkje kosmetisk tannbehandling, til dømes tannbleiking.

Kva gjer du som er 21-24 år for å få rabatt?

  1. Ta kontakt med din offentlege tannklinikk for å avtale time, dersom du ikkje allereie har timeavtale.

    Oversikt over offentlege tannklinikkar i Møre og Romsdal finn du her.
     
  2. Dersom den offentlege tannklinikken ikkje kan tilby deg time for undersøking og behandling innan 3 månader, kan du bestille time hos ein privat tannlege eller tannpleiar, og betale 25 prosent av takstane som er fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet. 

    Eigenandelen betalast direkte til den private tannlegen eller tannpleiaren du får utført behandlinga hos. Du skal ikkje sende refusjonskrav. Behandlaren finn meir informasjon om refusjon av behandlingsutgifter nedanfor. 

Det kan du, men du vil da ikkje kunne få rabatt på tannbehandling som er påbegynt etter 29. mars 2023.

Rabatt for behandling hos privat behandlar får du berre om du først tar kontakt med ein offentleg klinikk for time, og klinikken gir deg beskjed om at det ikkje er kapasitet til å gi deg behandling (sjå pkt. 2 over).

 

Dersom du er 25 eller 26 år:
På grunn av endringar gjort av Stortinget så har du som fyller 25 eller 26 år i 2023 ikkje rett på rabattert tannbehandling utført på privat eller offentleg tannklinikk etter 29. mars 2023.

Unntak frå dette er tannbehandlingløp påbegynt før 29. mars 2023 og avslutta etter denne datoen.  For slik behandling får du 75 prosent rabatt.

Dersom du er 21, 22, 23 eller 24 år:
Ordninga med 75 prosent rabatt for 21-24-åringar gjeld frå 29. mars 2023 og har ikkje tilbakeverkande kraft. Tannbehandling gjennomført i perioden 1. januar 2023 til 29. mars 2023 gir ikkje meir enn 50 prosent rabatt. Dersom du skal fullføre eit behandlingsløp hos privat behandlar som er påbegynt før 29. mars, får du 75 prosent rabatt på behandling utført etter denne datoen.

For å få refundert utgifter for behandlingsløp som er påbegynt før 29. mars, må du sende ei spesifisert kvittering for tannbehandlinga som du får frå den private tannklinikken til:

Fylkestannlegen i Møre og Romsdal fylkeskommune, fakturamottak, postboks 2501, 6404 Molde.

Hugs å oppgi namn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og kontonummer (11 siffer).

Du må rekne med minst 4 veker behandlingstid før refusjonen blir utbetalt.

Pasienten skal betale eigenandelen direkte til den private behandlaren, men maksimalt 25 prosent av departementets fastsette honorartakstar (Helfo-takst). Tannlegen eller tannpleiaren sender refusjonskrav for resterande behandlingskostnad til Fylkestannlegen i Møre og Romsdal. Denne ordninga gjeld førebels ut 2023.

Last ned skjema for refusjonskrav (xlsx) her.
(Takstane er oppdatert pr. 1.7.2023).

Send skjema for refusjon til:

Fylkestannlegen i Møre og Romsdal fylkeskommune 
Fakturamottak
Postboks 2501
6404 Molde.

Dette har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt om det nye tannhelsetilbodet til 21-24-åringar:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22023-utvidet-fylkeskommunalt-tannhelsetilbud-i-2023/id2968201/

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.