18/16 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune