4/16 Retningslinjer for praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune