Lærling / lærekandidat

Lærling / lærekandidat

Lærling

Ein lærling har fullført teoretisk opplæring i vidaregåande skule og inngår lærekontrakt med ei bedrift. Normalløpet er 2 år i skule og 2 år i bedrift. Etter desse 2 åra med opplæring i bedrift går lærlingen opp til fag- eller sveineprøve.

Lærekandidat

Lærekandidaten får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift. Dei fleste lærekandidatar har hatt ein individuell plan (IOP) for den opplæringa dei har hatt i grunnskule/vidaregåande skule.
Ein lærekandidat har som mål med læretida å nå delar av læreplanmåla for faget, og kunne meistre arbeidsoppgåver i ei bedrift der kravet ikkje er fagbrev/sveinebrev. Ein del lærekandidatar får seinare fullverdig fag- eller  sveinebrev gjennom praksiskandidatordninga.


Rett til påbygging til generell studiekompetanse ETTER fagbrev

Til deg som går VG2 yrkesfag og lurer på om du no skal søke på lærlingplass eller søke påbygging til generell studiekompetanse! Veit du at du har rett til påbygging til generell studiekompetanse etter at du har tatt fagbrevet?

Les meir

Kontaktpersonar

Bjørnar Loe Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 /
Mob. 920 86 609
Send e-post

Lærling Møre og Romsdal

Ledige læreplassar og anna nytt finn du på Facebook

vilbli.no - Møre og Romsdal