Rekordmange søkarar til ungdomsmidlane

Etter rekordmange søknader, har Ungdomspanelet fordelt ungdomsmidlane på 125 000 kroner.

Les meir

Volda maskin AS mottok prisen som Årets bedrift

Fylkestinget i Ålesund opna med at Volda maskin AS fekk overrekt prisen som Årets bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Fylkesting i Ålesund 23. og 24. april

Den to dagar lange fylkestingsamlinga har no starta opp. Tilskot til drift og investering av skjergardsteneste i Møre og Romsdal, Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta med etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion og Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017er mellom sakene som fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Aukra får nye bussruter frå 1. mai

For dei fleste vil dette vere positive endringar for busstilbodet, med raskare og meir effektive trasear.

Les meir

Vil lage kreativ møteplass i biblioteka

Veit du kva ein skaparverkstad er? Denne veka blir det eit løft for kreativiteten i lokale bibliotek.

Les meir

Skole-NM i yrkesfag 2018

Skole NM i elektro, TIP, design og handverk, bygg og anlegg, service og samferdsel vart halde i Hedmark 11.- 12. april. Konkurransane fant stad på Ringsaker videregående skole, Hamar Katedralskole, Håndverksskolen på Dovre (i Oppland), Elverum videregående skole og Solør videregående skole.

Les meir

Elevar vann Norsk CanSat på Andøya

Sist veke vann elevar frå Atlanten videregående skole den norske delen av konkurransen i å bygge "brusbokssatellitt" på Andøya Space Center. Dei konkurrerte med elevar frå andre vidaregåande skolar i Noreg, Sverige og Finland.  

Les meir

Har fått midlar til utvida TT- ordning i 2018

Som eit tillegg til fylkeskommunen si eiga TT- ordning, er det etablert ei statleg tilskotsordning som ei utvida TT- ordning. Ordninga starta som ei forsøksordning i 2012, og Møre og Romsdal fylkeskommune har vore med sidan starten.

Les meir

Fleire endringar på busstilbodet i Ålesundsområdet frå 1. mai 2018

Det har ikkje vore gjort noko med strukturen på busstilbodet i Ålesundsområdet på svært mange år, men frå 1. mai 2018 blir det fleire endringar.

Les meir

Slutt på trykte rutehefte frå 1. mai

Vi minner om at frå og med 1. mai i år vil vi ikkje lenger produsere trykte rutehefte for kollektivtilbodet. – Vi tilbyr ruteinformasjon i fleire andre format. Denne informasjonen vil vere oppdatert til ei kvar tid, seier samferdselsjef Arild Fuglseth.

Les meir