Om turen

Kommune

Fræna

Type tur

Fottur
Sykkeltur

Gradering

X Grønn

Lengde tur (km)

3,6

Nordneset kyststi, fra Julshamna

Kulturminner

Julshamna har fra gammelt av vært sentral når det gjelder fiske. Her var det fire brygger og naust med fiskemottak, fisketørking og trandamperi og grue for brenning av tørket tare. Fra 1897 til 1947 var det anløp av dampbåten mellom Kristiansund og Romsdal 2 ganger i uka hver vei med folk, varer, post og dyr. Under krisetida på 1930-tallet, ble det satt i gang arbeid med å bygge opp molo og kaianlegg slik en ser det i dag. Flott informasjonsskilt med bilder og historie, på Julshamna. Langs kyststien ser du ut mot Hustadvika, en farefull kystlei, hvor det har vært mange forlis opp gjennom tida. Omtrent halvveis fra Julshamna og til fyret, kommer du til en sitteplass med bord og benk, og en informasjonstavle med beskrivelse og historie om Hustadvika. 50 meter mot sør, bak en haug, ligger et myrtjern; Igletjønn. Et lite skilt og en beskrivelse av hvor det er og hva det har vært brukt til, står like ved stien. Det ligger et krigsminne og et informasjonsskilt like ved stien. Det er rester fra ei Hornmine fra andre verdenskrig. Mina eksploderte da den ble kasta i land av sjøen og havna oppe i myra. Langs stien fra Julshamna forbi fyret og mot Farstadstranda, vil du passere flere gravrøyser. Noen er relativt små, og kan være vanskelig å oppdage, men de er bygd på bergknauser og flater med god utsikt utover havet. Den store gravrøysa er markert og beskrevet på ei informasjonstavle ved stien. Selv om deler av den ble fjernet da de bygde butikken på Farstad på 1950-tallet, er dette likevel en av de største gravrøysene som finnes i Romsdal i dag. Størrelsen, byggematerialet og beliggenheten i landskapet tyder på at den kan være fra eldre bronsealder, dvs. at den er ca. 3000-3500 år gammel.

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Fra parkeringsplassen ser du molo – og kaianlegg, gapahuken «Håla», ligger litt gjemt bak, rett opp for kaia. Men du skal gå rett frem til Stikk UT!-skilt og skilt til Nordneset. Du passerer en stor stein med en flott info-tavle om Julshamna. Stien svinger mot venstre, vestover mot Nordneset fyr. Like etter starten, passerer du en robåt, en blå hundesøppeldunk, et nytt og gammelt naust. Stien snor seg litt inn og ut langa strandkanten vestover til fyret, og underveis passerer du flere kulturminner med info – skilt.

Startsted

Parkeringsplass ved Julshamna. En liten parkering med plass til 3-4 biler. Det er også mulighet for å parkere nede ved kaia. ( Parkeringsplassen er under planlegging for å utvides etter hvert). Julshamna. Lett og fin tur til Nordneset fyr fram og tilbake. Turen kan også tas som en rundtur; til fyret, videre sørvestover til Farstadstranda. Noe av turen vil gå langs hovedveien. Den er ikke å anbefale for småbarnsfamilier, pga. det er ikke gang - og sykkelvei. Fra Julshamna til Nordneset fyr er turen på 1,8 km. Fra Nordneset fyr til Farstadstranda er det 2,56 km. Tur-retur Julshamna – Nordneset fyr er det 3,6 km.

Sluttsted / turmål

Kan evt. gå hele strekket fra Julshamna til Farstadstranda, 4,36 km. En bil i hver ende? Eller gå som en rundtur.

Parkering start

Julshamna, forbi Farstad sentrum, retning Eide/ Atlanterhavsveien.

Underlag Lengde i km
Total lengde 3,6

Kart

Turkart Fræna/Molde

Rute på kart